NOVO CANTARE jubileumconcert – muziek: Dolf de Kinkelder – tekst: Jesse Laport – o.l.v. Frans van de Loo – m.m.v. Meander Kwartet: Saskia Bos (vl) – Anke Foede (vl) – Peter van Praagh (vla) – Agaath Kooistra (vlc)

Dolf de Kinkelder – Mijn Stad / tekst Jesse Laport (plus enkele toeristen-wervingsteksten en quotes van koorleden)

“Mijn Stad is speciaal voor Novo Cantare gecomponeerd ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum. Het uitgangspunt is het gedicht Mijn Stad van de Arnhemse stadsdichter Jesse Laport; daarnaast worden ultrakorte tekstfragmenten van koorleden én beschrijvingen van typisch Arnhemse aangelegenheden gebruikt, zoals Burgers’Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum.
Allerlei aspecten en emoties van stad en stedelingen komen aan bod, en de laatste zin uit het gedicht van Jesse ‘
… maar voller nog zit zij met melodie’ leidt tot een quasi-achteloze en quasi-geïmproviseerde ‘gedoedapte jazzy melodie, gezet in klassieke close-harmony stijl. In het daaropvolgende spreekkoor komen de beschrijvende en wervende teksten over Arnhem aan bod. Eerst kriskras door elkaar gesproken, later ritmisch polyfoon, en uiteindelijk uitmondend in een dwingend unisone ode aan de stad:   zangers – stilte -warmte – kilte – burgers – boeren – stieren – hoeren – volks – fatsoen – slof – schoen – klimmen – dalen – geven – halen – groen – blauw – het is een stad, waar ik van hou – MIJN STAD!” (Ddk)

Geen heuvels; bulten
geen monumenten; panden
geen gesprekken; praatjes
geen gedoe; gedonder;

Mijn Stad
is een stad
van

meer willen dan wensen
meer moeten dan mensen
meer trekken dan duwen
en meer botsen dan schuwen

van meer grillen dan grappen
meer spijkers dan klappen
meer kosten dan flappen
en meer plannen dan stappen

maar mijn stad
is ook een stad
met meer sleutels dan sloten
meer dapper dan kloten
meer sprekers dan zwijgers
en meer kerken dan steigers

geen zorgen voor later
geen zorgen voor flaters

mijn stad is een stad

van meer testers dan falers
meer kansen dan katers
en meer doeners dan praters

zij zit vol met ametrie

maar voller nog

zit zij met melodie